1 dzień Forum, 10 marca 2021 r.

}

8:50

Otwarcie Forum i przywitanie gości

Katarzyna Klimkiewicz, Managing Director, brave

Anna Banaś, Managing Director, brave

SESJA PLENARNA

HR I BIZNES W MODELU HYBRYDOWYM

Moderator:

Tina Sobocińska, Human Capital Director Poland and Northern Cluster, PWC POLSKA

}

9:00

NOWA ROLA HR W FIRMIE – DYSKUSJA PANELOWA HR I BIZNESU

Paneliści:

Marta Krukowska, HR Director,  EMPIK GROUP

Aneta Walentynowicz, Szef Biura Spraw Pracowniczych i Wynagrodzeń, GRUPA LOTOS

Katarzyna Cymerman, HR Director, MICROSOFT

Wojciech Zytkowiak-Wenzel, Executive Human Resources Director, HEBE JERONIMO MARTINS

 • jak rynek dzisiaj definiuje rolę i kompetencje HR 
 • dialog między silosami
 • potrzeby biznesu vs potrzeby HR
 • rola HR w 2021 – czego będzie potrzebował biznes?
}

9:45

sESJA q&a

}

9:50

Temat zarezerwowany dla partnera forum

}

10:10

sESJA q&a

}

10:15

oCZEKUJEMY NA POTWIERDZENIE TEMATU

Tina Sobocińska, Human Capital Director Poland and Northern Cluster, PWC POLSKA

}

10:25

Keynote:
HR Transformation 4.0 – The Next Generation Human Resources

Navid Nazemian, Global Head of HR, VODAFONE (UK)

}

10:55

sESJA q&a

}

11:00

Keynote:
Agile is even more important than before: the question is where is our limit to absorbing change and adapting to the situation?

Thomas Møller Lybæk, Global HR Process Innovation Director,  LEGO GROUP (Denmark)

• agile in business and in HR in pandemia time

}

11:30

sESJA q&a

}

11:35

pRZERWA NA KAWĘ

}

11:45

Keynote:
New motivational challenges: how to support employees during remote (hybrid) work
CASE STUDY: H&M

Graziella Modica, HR Director Eastern Europe,  H&M

 • crucial for crisis time: feadback from employee & the role of communication in crisis time
 • crucial for the future: how to motivate employee during and after pandemia? What will work?
}

12:15

sESJA q&a

}

12:15

How to leverage being out of comfort zone for increased individual development and team effectiveness

Nienke Feenstra, General Manager,   TAKEDA PHARMA

}

12:50

sESJA q&a

}

12:55

Keynote:
LET’S PUT ASIDE GOOD SALARY AND BENEFITS – HOW TO BUILD EMPLOYEE ENGAGEMENT TODAY?

Tim Ackermann, Head of Global Talent Acquisition & Engagement, TUI (Germany)

}

13:25

sESJA q&a

}

13:30

FUTURE OF HR – PANEL DISCUSSINON

}

14:15

temat zarezerwowany dla partnera forum

}

14:35

sESJA q&a

}

14:40

Lunch i podział na sesje równoległe

sesja RÓWNOLEGŁA: 

HR I BIZNES W MODELU HYBRYDOWYM

}

15:10

JAK NOWA RZECZYWISTOŚĆ WPŁYWA NA WYZWANIA HR

Małgorzata Lasota, HR Cluster Head & HR Director Poland,  GSK

 • dopasowanie się do reżimów covidowych: planowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, dystansu 
 • nowe zachowania konsumenta: szybkie, zdecydowane zakupy 
 • rozwój click & collect
}

15:40

SESJA q&a

}

15:45

PANDEMIA I „NOWA NORMALNOŚĆ” – CZEGO SIĘ DOWIEDZIELIŚMY O SOBIE JAKO LIDERZY. KLUCZOWE KOMPETENCJE, FATALNE WADY, NOWE ROLE I REFLEKSJE LUDZI PO PRZEJŚCIACH
CASE STUDY: KGHM POLSKA MIEDŹ 

Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi,  KGHM POLSKA MIEDŹ

}

16:15

SESJA q&a

}

16:20

przerwa na kawę

}

16:35

ROLA LIDERA W HYBRYDOWYM ŚWIECIE

Katarzyna Peda, Director Staff Functions & Managing Director,  CIRCLE K BUSINESS CENTRE POLAND

 • jak ich wspierać, na co zwracać ich uwagę, by odnajdywali się w tej pracy
 • jak zarządzać rozproszonym zespołem
}

17:05

SESJA q&a

}

17:10

JAK OD NOWA ZDEFINIOWAĆ „WORK LIFE BALANCE” W KONTEKŚCIE ZMIAN JAKIE ZASZŁY NA RYNKU

Anna Glib, HR Director, DHL GLOBAL FORWARDING

 • jak ich wspierać, na co zwracać ich uwagę, by odnajdywali się w tej pracy
 • jak zarządzać rozproszonym zespołem
}

17:40

SESJA q&a

}

17:45

Zakończenie I dnia forum

sesja RÓWNOLEGŁA: 

WYZWANIA PRACY ZDALNEJ:
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ORGANIZACJI

}

15:10

5 dysfunkcji w pracy hybrydowego zespołu – o czym powinien pamiętać lider i jaka jest rola HR

Jarosław Jarzębowski, HR Business Partner, dr MAX

}

15:40

SESJA q&a

}

15:45

JAK OKREŚLIĆ NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA HR W DOBIE PRACY HYBRYDOWEJ

Aneta Walentynowicz, Szef Biura Spraw Pracowniczych i Wynagrodzeń, GRUPA LOTOS

 • nowa organizacja pracy
 • wprowadzenie pracy zdalnej jako „trwałego” elementu zarządzania organizacją
 • biuro versus dom – zagrożenia – jak uniknąć pułapek
}

16:15

SESJA q&a

}

16:35

WYZWANIA PRACY ZDALNEJ

Anna Bilska-Kublik, Dyrektor HR Bankowość Detaliczna, SANTANDER BANK POLSKA

Sylwia Gołębiowska, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Biznesowego, SANTANDER BANK POLSKA

}

17:05

SESJA q&a

}

17:10

Wyzwania prawne pracy zdalnej – przepisy i praktyka

Marta Krukowska, HR Director,  EMPIK GROUP

}

17:40

SESJA q&a

}

17:45

Zakończenie I dnia forum

2 dzień Forum, 11 marca 2021 r.

}

8:50

Otwarcie Forum i przywitanie gości

Katarzyna Klimkiewicz, Managing Director, brave

Anna Banaś, Managing Director, brave

SESJA PLENARNA

HR I BIZNES W MODELU HYBRYDOWYM

}

9:00

„COVID – I CO DALEJ?” – JAK BUDOWAĆ NOWĄ NORMALNOŚĆ NA TERAZ I NA PRZYSZŁOŚĆ W RÓŻNYCH ASPEKTACH: ZARZĄDZANIA, ROZWOJU, BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA I KOMUNIKACJI
Case study COLLIERS INTERNATIONAL

Agata Błaszkiewicz, Dyrektor działu People Services,  COLLIERS INTERNATIONAL POLAND

 • jakie działania powinny podjąć działy HR aby przygotować się na rzeczywistość postcovidową
 • stary model pracy już nie wróci w 100% – „szykujemy się na nowe”!
}

9:30

sESJA q&a

}

9:40

CO-CREATION Z BIZNESEM, CZYLI UDZIAŁ HR W STRATEGII FIRMY

Wiesława Czarnecka-Stańczak, HR Director,  SIEMENS

 • przejście z roli działu wykonawczego do współzarządzającego
 • wyzwania i rozwiązania
 • „punkty bólu”
}

10:10

sESJA q&a

}

10:20

PRZERWA NA KAWĘ

}

10:35

OCZEKUJEMY NA POTWIERDZENIE TEMATU

Agata Shen, Dyrektor ds. HR,  DROGERIE NATURA

}

10:10

sESJA q&a

}

11:15

JAK ROZPOZNAĆ DEPRESJĘ PRACOWNIKA I JAK MU POMÓC? 

Oczkeujemy na potwierdzenie psychologa

}

11:40

sESJA q&a

}

11:50

temat zarezerwowany dla partnera forum

}

12:10

sESJA q&a

}

12:15

LUNCH I PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA RÓWNOLEGŁA: 

WYZWANIA PRACY ZDALNEJ:
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ORGANIZACJI  

}

12:45

Pułapki w HR w dobie pracy hybrydowej – dyskusja panelowa

Paneliści:

Wojciech Moliński, VP HR, KOMPANIA PIWOWARSKA

Anna Glib, HR Director, DHL GLOBAL FORWARDING

Maja Chabińska-Rossakowska, Head of HR,  ING BANK ŚLĄSKI  

Elżbieta Makselon-Drabczyk, Human Resources & Corporate Communication Director,  BIOTON

 • jak ustrzec się przed uczuciem zwolnienia z odpowiedzialności za dobrostan pracownika podczas braku bezpośredniego kontaktu?
 • jak nie „zgubić” relacji i ducha zespołu
}

13:25

SESJA q&a

}

13:30

Transformacja w hybrydowy model pracy – jak w marcu 2020 wyobrażaliśmy sobie świat po pandemii, jak pracujemy w marcu 2021 i jak będziemy pracować w marcu 2022
CASE STUDY: ORANGE POLSKA

Jacek Jedut, Dyrektor Strategii i Obsługi HR, Human Capital, ORANGE POLSKA

 • od przywileju pracy zdalnej do standardu pracy hybrydowej
 • pomiar cyfrowych doświadczeń pracownika
 • pomiar efektywności pracy zdalnej
 • po co przychodzić do biura?
 • czy nastanie „new normal” oznacza trwałe zmiany modeli biznesowych, rynku pracy, sposobu zarządzania, kultury organizacji

 

}

14:00

SESJA q&a

}

14:05

JAK ZADBAĆ O DOBROSTAN PSYCHICZNY PRACOWNIKÓW – KLUCZOWE WNIOSKI Z DOŚWIADCZENIA GRUPY LUX MED

Dorota Sawicz, Dyrektor Personalny,  GRUPA LUX MED

}

14:35

SESJA q&a

}

14:40

Przerwa na kawę

KOMUNIKACJA I KOMPETENCJE

}

14:50

5 kluczowych kompetencji okresu „nowej normalności”: sposób przywództwa, adaptacja do zmiany, elastyczność, szybkość uczenia się, decyzyjność 

Mirela Kik, Country HR Director,  GRUPA ZF, DYWIZJA CVCS

Paweł Pałubiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,  GRUPA ZF, DYWIZJA CVCS

}

15:20

SESJA q&a

}

15:25

Czy grozi nam „upadek” kultury organizacyjnej spowodowany pracą zdalną i osłabieniem więzi między pracownikami a firmą?

Monika Kulińska, People Director, Członek Zarządu,  AVIVA

 • rola komunikacji w utrzymaniu zadowolenia i bezpieczeństwa psychicznego pracowników
}

15:55

SESJA q&a

}

16:00

JAK COVID POWIEDZIAŁ „SPRAWDZAM” KULTURZE ORGANIZACYJNEJ

Dorota Kuprianowicz-Legutko, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Personalnej, T-MOBILE

Wojciech Śliwa, Head of Compensation & Benefits, T-MOBILE

Andrzej Adamiec, Digital & Transformation Ekspert, T-MOBILE

 • COVID a mocny reset wizerunku 
 • od owocowych czwartków do… bardziej podstawowych wartości – konieczność dostosowania całego podejścia w zakresie komunikacji do „nowej normalności”
 • odpowiedzialna rekrutacja, onboarding  
}

16:30

SESJA q&a

}

16:35

Zakończenie forum

SESJA RÓWNOLEGŁA: 

MOTYWACJA i zaangażowanie
W „NOWEJ NORMALNOŚCI”

}

12:45

Jak dziś motywujemy i zatrzymujemy pracownika – dyskusja panelowa HR i biznesu

Paneliści:
Anna Chudzichowska, HR Director Central Europe and Ukraine, IMPERIAL TOBACCO POLSKA
Beata Wrzosek, HR Director Poland Baltics, JACOBS DOUWE EGBERTS
Juliola Nierychło, HR Lead: Transformation projects, UNILEVER

 • ostatnie miesiące zmieniły stosunek pracowników do oferowanych benefitów, jakie mamy rozwiązania?
 • systemy motywacyjne czasu pandemii
 • atrakcyjna ścieżka kariery i perspektywa uzyskania awansu
 • przyjazna atmosfera w miejscu pracy
 • programy pożyczkowe, dodatkowe dni płatnego urlopu czy dofinansowania studiów wyższych i podyplomowych
 • dobry pakiet ubezpieczeń
 • bon na książki zamiast biletu do kina 
 • kawa do domu?
}

13:25

SESJA q&a

}

13:30

Jak dziś utrzymać zaangażowany i bezpieczny zespół  

Katarzyna Skorupka-Podziewska, HR & Communication Director, COSTA COFFEE POLAND&LATVIA (COCA COLA GROUP) 

}

14:00

SESJA q&a

}

14:05

Benefit 2021: elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy numerem 1? – dyskusja panelowa

Paneliści:
Karolina Ożgo, HR Director, LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD

Agnieszka Jończyk, HR Director East Europe, HR Business Partner, Board Member,  LEVI STRAUSS POLAND
Agata WÓJCIK-RYSZAWA HR Director SEPHORA

}

14:45

SESJA q&a

}

14:50

Przerwa na kawę

}

15:00

POCZUCIE WSPÓLNOTY – BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA

Joanna Smolińska, Human Resources Director Central Europe, Oriflame COSMETICS

 • co właściwie determinuje to, ze pracownik utożsamia się z firmą i czuje się związany ze swoim pracodawcą?
 • jak w warunkach pracy hybrydowej zapewnić poczucie więzi z firmą
}

15:30

SESJA q&a

}

15:35

Tworzenie kultury ciągłego zaangażowania w nowej rzeczywistości

Katarzyna Janik, Dyrektor Personalny, SIG

Edyta Bąkowska-Szczurek, Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą i Rozwojem,  SIG

 • utrzymujmy pracowników w centrum uwagi
 • motywujmy do dłuższego pozostawania w organizacji  
}

16:05

SESJA q&a

}

16:10

OCZEKUJEMY NA TEMAT

Sylwia Magdziak, Dyrektor HR, TIM

}

16:40

SESJA q&a

}

16:45

Zakończenie forum

główny partner

Unit 4 Teta
softgarden

PATRONI MEDIALNI

Friendly Workspace 2020

Organizator:

Jesteśmy profesjonalnym organizatorem szkoleń, warsztatów, konferencji, targów i eventów. Tworzymy wydarzenia, by inspirować kluczowych managerów i profesjonalistów do realizacji śmiałych inicjatyw i projektów biznesowych, zmieniających rzeczywistość. Pomagamy rozwijać relacje B2B.