HR Challenge 2023

SUPPORT THE LEADERS
TAKE CARE OF EMPLOYEES
PROTECT THE BUSINESS

8-9 marca 2023 r.

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

Uwaga! Brak miejsc!

PROPOZYCJE PROGRAMOWE

NOWA KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

Jak skuteczna współpraca CEO z HR tworzy z organizacji dobrego pracodawcę

Agnieszka Kręciszewska, CEO, CAPAROL

 • wspólne przekazywania pracownikom wartości, wizji i strategii
 • umiejętność przyjmowania feedbacku
 • pracownik jako ambasador pracodawcy

Jak CEO i Dyrektor HR mogą wzajemnie sobie pomóc w zarządzaniu organizacją by sprostać dzisiejszym wyzwaniom – dyskusja panelowa CEO i Dyrektorów HR

Paneliści:
Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor Pionu HR, ING BANK ŚLĄSKI

Olga Komornicka, HR Director, OTCF

 • co HR robi najlepiej a z czym ma trudność
 • aktualna transformacja roli lidera i kompetencji w organizacji
 • wyzwania CEO versus wyzwania szefa HR i jak znaleźć wspólny język
 • dokąd zmierzamy – wizja przyszłości

Co wspólnego mają ze sobą osobowość CEO i dane HR

Olga Morawska, Head of HR, KRUK

 • kultura organizacyjna
 • rola lidera w kształtowaniu środowiska pracy przyjaznego kobietom
 • wdrażanie projektu Women Empowerment

Dlaczego warto wdrażać w organizacji 6-godzinny dzień pracy i jak się do tego przygotować

Łukasz Szymula, Country Manager CEE & Poland, TRADEDOUBLER

 • jak przygotować się do wdrożenia – pułapki i zagrożenia
 • wpływ skróconego dnia pracy na zaangażowanie pracowników i KPI

Jak stworzyć w organizacji system szybkiej wymiany informacji

Joanna Czuchnowska, Dyrektor Personalna, MEDIAMARKTSATURN

 • znaczenie kultury organizacyjnej opartej na otwartości
 • rola liderów i rola HR
 • wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań

1# WYZWANIE: LIDER JAKO COACH

Nowy model przywództwa w hybrydowym modelu pracy

Marzena Mielecka, HR Director, BANK PEKAO

 • hybrydowy model pracy jako źródło różnorodności i nowych wyzwań lidera i działu HR
 • nowe kompetencje lidera potrzebne do dobrego zarządzania zespołem
 • rola HR w procesie zarządzania zespołem

Jak dział HR może edukować liderów by lepiej zarządzali swoim zespołami

Olga Komornicka, HR Director, OTCF

 • jak identyfikować problemy w organizacji
 • programy szkoleniowe dla liderów

Jak kompetencje coach’a lidera wpływają na dobre zarządzanie różnorodnością w zespole

Katarzyna Janik, HR Director, SIG

Edyta Bąkowska-Szczurek, Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą i Rozwojem, SIG

 • budowanie kultury otwartości – wyzwania i szanse
 • zmiany nawyków i sposobu myślenia
 • rola HR

Transformacja kompetencji lidera – czy model silnego przywództwa odchodzi do lamusa – dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli pokolenia Z i Y

Paneliści:
Agnieszka Gugała-Tywonek, Dyrektor Personalny, KOMEX

Aleksandra Paszkiewicz, Head of People, NETGURU

Aneta Karwowska, Dyrektor HR, DR GERARD

Ewa Wysocka, PR Specialist, BLIK

Weronika Bujnowska, People Operations Specialist, TWILIO

 • zmiany w hierarchii wartości pracowników na przestrzeni ostatnich dwóch lat – rola lidera
 • jak aktualnie badamy potrzeby i satysfakcję pracowników
 • jak dane wpierają szefa HR i lidera w transformacji kompetencji

2# WYZWANIE: MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKA

Co wpływa na produktywność i motywację zespołów w hybrydowym modelu pracy i jak je zwiększać

Agnieszka Maciejewska, Group VP People and Culture, TVN WARNER BROS, DISCOVERY

 • jak identyfikować spadek motywacji pracownika – wskaźniki produktywności
 • jakie jest znaczenie sposobu i częstotliwości komunikacji lidera z pracownikiem
 • jak budować zaangażowanie i motywację zespołu

Jak pandemia i hybrydowy model pracy zmieniła sposoby integracji zespołu

Anna Wardecka, Dyrektor Zarządzający ds. HR, GRUPA PZU

Marlena Chojecka-Bek, Learning and Development Director, GRUPA PZU

 • wady i zalety pracy hybrydowej
 • nowe sposoby integracji członków zespołu
 • jak zapobiec poczuciu wykluczenia u osób pracujących tylko zdalnie

Efektywna współpraca HR z liderami, która prowadzi do tworzenia proaktywnych postaw

Katarzyna Bajek-Bartold, People& Culture Director, COCA COLA HBC

 • dlaczego potrzebujemy proaktywnych pracowników
 • jakie kompetencje liderów i pracowników wspierają proaktywne postawy
 • jak dobrze zarządzać i rozwijać zaangażowanego pracownika

Jak dobra ankieta opinii pracowniczej wpływa na zwiększenie retencji i utrzymanie pracownika

Agnieszka Wodecka, Dyrektor ds. Personalnych, CAPAROL

 • jaką formę ankiety wybrać
 • jak często stosować ankiety
 • jak utrzymać motywację pracowników do wypełniania ankiet

Jak budować motywację i zaangażowanie pracowników w dziale IT / Data, pracujących w międzynarodowych zespołach
Na przykładzie Danone IT & Data HUBs

Agnieszka Pietruszka, Global HR Director IT & Data, DANONE

Katarzyna Mączka, Head of HR IT & DATA Poland, DANONE

Aktualne wyzwania, szanse i pułapki motywowania pracowników – dyskusja panelowa

Paneliści:
Agnieszka Barańska, Head of HR & GA CEE, PANASONIC CEE GROUP

Paulina Ziembińska, Head of HR, VOLVO GROUP DIGITAL & IT

Piotr Szkutnicki, HR Manager, CANON

Joanna Kucharska, HR Subject Matter Expert, SII

 • zarządzanie różnorodnością potrzeb
 • wysokie oczekiwania dotyczące płac
 • znaczenie kultury organizacyjnej, stylu zarządzania i modelu pracy
 • ocena pracownika w szybko zmieniającym się świecie

3# WYZWANIE: NIEPOKÓJ i ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Czy decyzja o powrocie do biura okazała się trafiona

Jolanta Bańczerowska, Dyrektorka Personalna, ŻABKA

 • czynniki wpływające na naszą decyzję
 • produktywność pracy w biurze versus zdalnej
 • radość z powrotu czy eskalacja napięć

Jak HR może sprawić by każdy mógł być sobą w organizacji i w zespole

Maciej Wituszyński, HR Director, SHELL

 • czy i jak komunikować różnorodność
 • jak integrować zespół i sprawić, by główną wartością był szacunek
 • jak lider we współpracy z HR może zwiększyć komfort różnorodnych pracowników w firmie

Jakie trudności stawiają przed liderami diversity & inclusion i jak sobie  z tym poradzić

Małgorzata Lasota, HR DIRECTOR, GSK COMMERCIAL

 • jak rozumiemy różnorodność w organizacji
 • jakie wyzwania niesie ze sobą różnorodność
 • jak przekonać lidera do budowania różnorodności i jak wspierać go w dobrym zarządzaniu nią

Jak minimalizowanie niepokoju pracownika zwiększa jego wydajność

Katarzyna Szota, Dyrektorka Departamentu ds. Personalnych, TAURON OBSŁUGA KLIENTA

 • objawy pojawienia się trudnych emocji u pracowników
 • kiedy warto reagować jako dział HR
 • sposoby na obniżanie niepokoju wśród załogi i zwiększanie jej wydajności

Jak sprawić by pracownik czuł się zaopiekowany i zminimalizować poziom jego niepokoju i dyskomfortu – dyskusja panelowa

Paneliści:
Monika Ostapowska, Dyrektor ds. personalnych i finansowych, FRESENIUS KABI

Izabella Krzywosądzka-Pajdak, HR Director, CARLSBERG SHARED SERVICES

Bogusława Kotowska, HR Business Partner, AGORA

Joanna Czuchnowska, Dyrektor Personalna, MEDIAMARKTSATURN

 • aktualne źródła niepokoju pracowników
 • rola HR i rola pracodawcy w zarządzaniu niepokojem pracownika
 • rozwiązania zmniejszające stres pracownika

OCHRONA I ROZWÓJ BIZNESU

Jak HR powinien budować przekaz dla CEO i liderów by skutecznie wspierać rozwój organizacji

Andrzej Borczyk, Dyrektor Zarządzający HR, GRUPA CCC

 • jakie są wyzwania związane z analizą danych i prezentacją wniosków
 • jak wymieniać informacje w organizacji rozproszonej
 • jak współpracować z innymi działami – szanse i wyzwania

Rola HR i lidera w kontekście transformacji kompetencji w organizacji – dyskusja cross-działowa

Paneliści:
Andrzej Kisielewski, Dyrektor Obszaru Personalnego, ANWIL

Andrzej Borczyk, Dyrektor Zarządzający HR, GRUPA CCC

 • digitalizacja jako źródło zmian profili kompetencyjnych
 • jak pozyskać a później utrzymać pracownika
 • jak strategicznie planować wykorzystanie zasobów i zarządzać kompetencjami w organizacji

How to use People Analytics to enhance leadership, increase retention and reduce the costs of employment

Jarosław Fotyga, Head of HR, TAKEDA

Organizational changes and cultural change in today’s reality: the role of HR

Graziella Modica, HR Director Eastern Europe, H&M

The Power of Play

Thomas Møller Jeppesen, HR Director, THE LEGO GROUP

Building a talent program and engagement in no home-office world:
Strategy for first line workers in Franchise restaurant industry

Petra Koralova, Global HR Director Franchise Brands, AMREST

How HR should react to sudden changes in the environment – panel discussion

Panelists:

Thomas Møller Jeppesen, HR Director, THE LEGO GROUP

Petra Koralova, Global HR Director Franchise Brands, AMREST

 • the importance of observing trends
 • presentation of data to department leaders
 • the reconciliation process
 • how to react quickly and what and how to communicate within the organization

4# WYZWANIE: PRESJA NA WYNAGRODZENIA

Czy musimy ulegać presji naszych pracowników na wynagrodzenia

Krzysztof Olewnik, Head of Compensation & Benefits, BUDIMEX

 • jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami na temat wynagrodzeń
 • jak jest rola HR a jaka liderów i CEO
 • co w zamian wyższego wynagrodzenia

  Planowanie wynagrodzeń w oparciu o analizę kompetencji, czyli skill matrix jako podstawa polityki wynagradzania

  Natalia Dernowska, Dyrektor ds. HR, HASCO-LEK

  • czy na pewno najlepiej płacimy tym, którzy najwięcej potrafią
  • jak zdefiniować ryzyko personalne dla pracowników z najwyższymi >kompetencjami
  • rynkowa stawka, ale czy rynkowe kompetencje

   Jak dopasować do aktualnych czasów i wdrożyć kafeteryjny system nagradzania w wielopokoleniowej organizacji

   Dagmara Głowacka, Chief People Officer NEE, SCHENKER

   Anna Dąbrowska People & Organization Manager NEE, SCHENKER

    

   • jakie są różnice w potrzebach
   • jak dopasować benefity do pokoleń i różnorodnych potrzeb

    Jak znaleźć balans pomiędzy wysokimi oczekiwaniami płacowymi pracowników a ekonomicznymi możliwościami pracodawcy
    – dyskusja panelowa

    Paneliści:
    Aneta Przybysz, Członek Zarządu, Dyrektor Zasobów Ludzkich, VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

    Agnieszka Maciejewska, Group VP People and Culture, TVN WARNER BROS, DISCOVERY

    Marta Krukowska, Chief People Officer, MODIVO

    Marcin Fidecki, Dyrektor HR, Biuro Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami, PKN ORLEN
     

    • współpraca dyrektora HR z CFO
    • jak komunikować niekorzystne decyzje
    • gdzie szukać oszczędności

     5# WYZWANIE: LUKI KOMPETENCYJNE

     Jak HR aktualnie radzi sobie z transformacją kompetencji pracowniczych w organizacji

     Wiesława Czarnecka-Stańczak, HR Director, SIEMENS

     • jak w ostatnich 2 latach zmieniają się profile kompetencyjne – nowe zawody i kompetencje i wyzwania
     • wspieranie managerów w zarządzaniu kompetencjami w zespole
     • HR czy lider jako inicjator upskilling;u&reskilling ‘u

     Jak HR buduje świadomość lidera w zakresie kompetencji członków jego zespołu

     Jacek Jedut, HR Director, ORANGE

     • współpraca HR z managereami
     • luki kompetencyjne: edukacja pracowników czy rekrutacja
     • strategiczne planowanie zasobów i kompetencji we współpracy z liderem

      W jaki sposób dział HR zapewnia dzisiaj potrzebne organizacji kompetencje

      Mariusz Bobrowiecki, Dyrektor Personalny, MICHELIN

      • job posting i poszukiwanie kandydatów
      • proces zmiany stanowiska
      • awans pracownika na stanowisku robotniczym

       Czy budowanie dzisiaj atrakcyjnej oferty pracy dla kandydata to misja prawie niemożliwa w szybko zmieniającym się i wymagającym otoczeniu
       – dyskusja panelowa

       Paneliści:

       Natalia Korzeniecka-Walak, Director of Corporate Affairs, People & Culture, EMPIK GROUP

       Magda Bubeła, HR Director Poland & Baltics, TCHIBO WARSZAWA

       Anna Chudzichowska, People&Culture Director Central & Eastern Europe, IMPERIAL BRANDS PL

       Marta Krzyżewska, Dyrektor Departamentu Personalnego, PGNIG

       • różnorodność potrzeb
       • znaczenie elastyczności pracodawcy w dopasowaniu oferty do potrzeb kandydatów
       • nowe benefity versus wysokie wynagrodzenie
       • jak budować employer branding w wielopokoleniowej organizacji

       6# WYZWANIE: ROZWÓJ I UTRZYMANIE TALENTÓW

       Każdy ma talenty – budowanie świadomości i sprawczości

       Anna Warecka, Członek Zarządu, HR Director, ONNINEN POLSKA

       • jak rynek pracy skłania do nowego stylu zarządzania pracownikami
       • rola HR i rola liderów
       • wpływ świadomości potencjału i talentów na pracowników i organizację

       Mam Talent!  –  i nie zawaham się go użyć! 

       Marta Czerniawska-Lech, People & Culture Lead, ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA

       • jak rozwijać kompetencje liderskie aby liderzy dostrzegli talenty w organizacji
       • jak samoświadomość talentów, wpływa na ich wykorzystanie i kreatywność
       • jak zarządzać kompetencjami i budować ścieżkę rozwoju by utrzymać motywację i spełnienie pracowników

       Osoba z niepełnosprawnością jako talent w organizacji

       Wojciech Wala, Dyrektor HR, REVOLUT

       • wyzwania i szanse dla działu HR i organizacji przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami
       • budowanie ścieżki kariery i lojalności – na co zwracać szczególną uwagę
       • wpływ pracy zdalnej na pracę i rozwój utalentowanej osoby niepełnosprawnej


       Talent w organizacji – jak go dostrzec, rozwijać a później utrzymać
       – dyskusja panelowa

       Paneliści:
       Lidia Świderska, HR Director Eastern Europe, MIELE

       Justyna Zapolnik, Head of HR, DROGERIE NATURA

       Magda Dybska-Tabor, HR Director, DANONE

       Joanna Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu HR, BLIK

       • jak zidentyfikować high potential employee
       • zarządzanie talentami w zależności od stażu i generacji
       • jak określona wysokość i struktura wynagrodzenia wpływa na zachowanie talentów
       • jak budować ścieżkę rozwoju utalentowanego pracownika by utrzymać jego motywację i zbudować lojalność

       Organizator:

       Jesteśmy profesjonalnym organizatorem szkoleń, warsztatów, konferencji, targów i eventów. Tworzymy wydarzenia, by inspirować kluczowych managerów i profesjonalistów do realizacji śmiałych inicjatyw i projektów biznesowych, zmieniających rzeczywistość. Pomagamy rozwijać relacje B2B.