HR Challenge 2023

SUPPORT THE LEADERS
TAKE CARE OF EMPLOYEES
PROTECT THE BUSINESS

8-9 marca 2023 r., Warszawa

PROGRAM FORUM

Aby wyświetlić szczegółowy program sesji – kliknij jej nazwę

1 dzień Forum, 8 marca 2022 r.

Schemat forum

1 DZIEŃ, 8 marca 2023 r.

SESJA PLENARNA #1

NOWA KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

Warsztaty – PROBLEM SOLVING ZONE
PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA

LIDER JAKO COACH

SESJA

MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKA

SESJA

NIEPOKÓJ i ODPORNOŚĆ
PSYCHICZNA

NETWORKING I KOKTAJL

2 DZIEŃ, 9 marca 2023 r.

SESJA PLENARNA #2

OCHRONA I ROZWÓJ BIZNESU

PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA

PRESJA NA WYNAGRODZENIA

SESJA

LUKI KOMPETENCYJNE

SESJA

ROZWÓJ I UTRZYMANIE TALENTÓW

}

8:30-12:25

SESJA PLENARNA #1:

NOWA KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

}

8:30-12:25

Jak skuteczna współpraca CEO z HR tworzy z organizacji dobrego pracodawcę

Agnieszka Kręciszewska, CEO, CAPAROL

 • wspólne przekazywania pracownikom wartości, wizji i strategii
 • umiejętność przyjmowania feedbacku
 • pracownik jako ambasador pracodawcy

Jak CEO i Dyrektor HR mogą wzajemnie sobie pomóc w zarządzaniu organizacją by sprostać dzisiejszym wyzwaniom – dyskusja panelowa CEO i Dyrektorów HR

Paneliści:
Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor Pionu HR, ING BANK ŚLĄSKI

Olga Komornicka, HR Director, OTCF

 • co HR robi najlepiej a z czym ma trudność
 • aktualna transformacja roli lidera i kompetencji w organizacji
 • wyzwania CEO versus wyzwania szefa HR i jak znaleźć wspólny język
 • dokąd zmierzamy – wizja przyszłości

Co wspólnego mają ze sobą osobowość CEO i dane HR

Olga Morawska, Head of HR, KRUK

 • kultura organizacyjna
 • rola lidera w kształtowaniu środowiska pracy przyjaznego kobietom
 • wdrażanie projektu Women Empowerment

Dlaczego warto wdrażać w organizacji 6-godzinny dzień pracy i jak się do tego przygotować

Łukasz Szymula, Country Manager CEE & Poland, TRADEDOUBLER

 • jak przygotować się do wdrożenia – pułapki i zagrożenia
 • wpływ skróconego dnia pracy na zaangażowanie pracowników i KPI

flaga angielska

Developing More Effective Leaders

Scott Gregory, CEO, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS

 • The leadership development industry is booming.  Globally, we invest almost $2.7B USD per year in it
 • But many surveys show that workers are dissatisfied with their bosses and few companies say they have the leadership talent needed for the future
 • This presentation explores the key reasons for this disconnect and offers ideas for improving leadership development and getting a better return on our leadership development investments

Jak stworzyć w organizacji system szybkiej wymiany informacji

Joanna Czuchnowska, Dyrektor Personalna, MEDIAMARKTSATURN

 • znaczenie kultury organizacyjnej opartej na otwartości
 • rola liderów i rola HR
 • wdrażanie i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań
}

12:25

LUNCH

}

13:15

Warsztaty – PROBLEM SOLVING ZONE

}

14:00

PRZERWA NA KAWĘ

}

14:15

PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

1# WYZWANIE:

LIDER JAKO COACH

Nowy model przywództwa w hybrydowym modelu pracy

Marzena Mielecka, HR Director, BANK PEKAO

 • hybrydowy model pracy jako źródło różnorodności i nowych wyzwań lidera i działu HR
 • nowe kompetencje lidera potrzebne do dobrego zarządzania zespołem
 • rola HR w procesie zarządzania zespołem

Jak dział HR może edukować liderów by lepiej zarządzali swoim zespołami

Olga Komornicka, HR Director, OTCF

 • jak identyfikować problemy w organizacji
 • programy szkoleniowe dla liderów

Jak kompetencje coach’a lidera wpływają na dobre zarządzanie różnorodnością w zespole

Katarzyna Janik, HR Director, SIG

Edyta Bąkowska-Szczurek, Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą i Rozwojem, SIG

 • budowanie kultury otwartości – wyzwania i szanse
 • zmiany nawyków i sposobu myślenia
 • rola HR

Otwarte przywództwo  w Fortum – jako przykład budowania kultury organizacji wspierającej zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników w połączeniu z osiąganiem nieprzeciętnych wyników

Małgorzata Czachor, Dyrektor HR Polska, FORTUM

Transformacja kompetencji lidera – czy model silnego przywództwa odchodzi do lamusa – dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli pokolenia Z i Y

Paneliści:
Agnieszka Gugała-Tywonek, Dyrektor Personalny, KOMEX

Aleksandra Paszkiewicz, Head of People, NETGURU

Aneta Karwowska, Dyrektor HR, DR GERARD

Ewa Wysocka, PR Specialist, BLIK

Weronika Bujnowska, People Operations Specialist, TWILIO

 • zmiany w hierarchii wartości pracowników na przestrzeni ostatnich dwóch lat – rola lidera
 • jak aktualnie badamy potrzeby i satysfakcję pracowników
 • jak dane wpierają szefa HR i lidera w transformacji kompetencji
}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL
}

20:00

ZAKOŃCZENIE i dnia FORUM

2# WYZWANIE:

MOTYWACJA
I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKA

Co wpływa na produktywność i motywację zespołów w hybrydowym modelu pracy i jak je zwiększać

Agnieszka Maciejewska, Group VP People and Culture, TVN WARNER BROS, DISCOVERY

 • jak identyfikować spadek motywacji pracownika – wskaźniki produktywności
 • jakie jest znaczenie sposobu i częstotliwości komunikacji lidera z pracownikiem
 • jak budować zaangażowanie i motywację zespołu

Jak pandemia i hybrydowy model pracy zmieniła sposoby integracji zespołu

Anna Wardecka, Dyrektor Zarządzający ds. HR, GRUPA PZU

Marlena Chojecka-Bek, Learning and Development Director, GRUPA PZU

 • wady i zalety pracy hybrydowej
 • nowe sposoby integracji członków zespołu
 • jak zapobiec poczuciu wykluczenia u osób pracujących tylko zdalnie

Efektywna współpraca HR z liderami, która prowadzi do tworzenia proaktywnych postaw

Katarzyna Bajek-Bartold, People& Culture Director, COCA COLA HBC

 • dlaczego potrzebujemy proaktywnych pracowników
 • jakie kompetencje liderów i pracowników wspierają proaktywne postawy
 • jak dobrze zarządzać i rozwijać zaangażowanego pracownika

Jak dobra ankieta opinii pracowniczej wpływa na zwiększenie retencji i utrzymanie pracownika

Agnieszka Wodecka, Dyrektor ds. Personalnych, CAPAROL

 • jaką formę ankiety wybrać
 • jak często stosować ankiety
 • jak utrzymać motywację pracowników do wypełniania ankiet

Jak budować motywację i zaangażowanie pracowników w dziale IT / Data, pracujących w międzynarodowych zespołach
Na przykładzie Danone IT & Data HUBs

Agnieszka Pietruszka, Global HR Director IT & Data, DANONE

Katarzyna Mączka, Head of HR IT & DATA Poland, DANONE

Aktualne wyzwania, szanse i pułapki motywowania pracowników – dyskusja panelowa

Paneliści:
Agnieszka Barańska, Head of HR & GA CEE, PANASONIC CEE GROUP

Paulina Ziembińska, Head of HR, VOLVO GROUP DIGITAL & IT

Piotr Szkutnicki, HR Manager, CANON

Joanna Kucharska, HR Subject Matter Expert, SII

 • zarządzanie różnorodnością potrzeb
 • wysokie oczekiwania dotyczące płac
 • znaczenie kultury organizacyjnej, stylu zarządzania i modelu pracy
 • ocena pracownika w szybko zmieniającym się świecie
}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL
}

20:00

ZAKOŃCZENIE i dnia FORUM

3# WYZWANIE:

NIEPOKÓJ I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Czy decyzja o powrocie do biura okazała się trafiona

Jolanta Bańczerowska, Dyrektorka Personalna, ŻABKA

 • czynniki wpływające na naszą decyzję
 • produktywność pracy w biurze versus zdalnej
 • radość z powrotu czy eskalacja napięć

Jak HR może sprawić by każdy mógł być sobą w organizacji i w zespole

Maciej Wituszyński, HR Director, SHELL

 • czy i jak komunikować różnorodność
 • jak integrować zespół i sprawić, by główną wartością był szacunek
 • jak lider we współpracy z HR może zwiększyć komfort różnorodnych pracowników w firmie

Jakie trudności stawiają przed liderami diversity & inclusion i jak sobie  z tym poradzić

Małgorzata Lasota, HR DIRECTOR, GSK COMMERCIAL

 • jak rozumiemy różnorodność w organizacji
 • jakie wyzwania niesie ze sobą różnorodność
 • jak przekonać lidera do budowania różnorodności i jak wspierać go w dobrym zarządzaniu nią

Jak minimalizowanie niepokoju pracownika zwiększa jego zaangażowanie

Katarzyna Szota, Dyrektorka Departamentu ds. Personalnych, TAURON OBSŁUGA KLIENTA

 • objawy pojawienia się trudnych emocji u pracowników
 • kiedy warto reagować jako dział HR
 • sposoby na obniżanie niepokoju wśród załogi i zwiększania jej zaangażowania

Jak sprawić by pracownik czuł się zaopiekowany i zminimalizować poziom jego niepokoju i dyskomfortu – dyskusja panelowa

Paneliści:
Monika Ostapowska, Dyrektor ds. personalnych i finansowych, FRESENIUS KABI

Izabella Krzywosądzka-Pajdak, HR Director, CARLSBERG SHARED SERVICES

Bogusława Kotowska, HR Business Partner, AGORA

Joanna Czuchnowska, Dyrektor Personalna, MEDIAMARKTSATURN

 • aktualne źródła niepokoju pracowników
 • rola HR i rola pracodawcy w zarządzaniu niepokojem pracownika
 • rozwiązania zmniejszające stres pracownika
}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL
}

20:00

ZAKOŃCZENIE i dnia FORUM

PARTNERZY EDYCJI 2023

Złoty Partner

Hogan Assesstment Systems

Organizator:

Jesteśmy profesjonalnym organizatorem szkoleń, warsztatów, konferencji, targów i eventów. Tworzymy wydarzenia, by inspirować kluczowych managerów i profesjonalistów do realizacji śmiałych inicjatyw i projektów biznesowych, zmieniających rzeczywistość. Pomagamy rozwijać relacje B2B.