PROGRAM

}

9:00

Otwarcie konferencji,
Katarzyna Klimkiewicz, Anna Banaś, brave

}

9:05

POWITANIE GOŚCI

Moderator: Magdalena Teterko-Walczak, Emotellerka®Business Influencer

ROLA HR W CZASACH PANDEMII:
BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU, MOTYWACJA, PRACA ZDALNA, KOMUNIKACJA

}

9:10

Zabezpieczyć biznes w czasie i po pandemii – dyskusja panelowa

Moderator: Magdalena Teterko-Walczak, Emotellerka®Business Influencer

 • Jakie kroki musimy podejmować natychmiast, a które trzeba zaplanować
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w HR
 • Jakie są a jakie będą za chwilę potrzeby biznesu – jak się na nie przygotować dzisiaj
 • Czego nas nauczył kryzys związany z pandemią koronawirusa – wnioski

Paneliści:
Magdalena Dyduch, Human Resources Downstream Country HR Manager Poland, BP
Ewa Boguszewska, Dyrektor ds. Personalnych, Pełnomocnik Zarządu, PKP INTERCITY
Tina Sobocińska, Human Capital Director Poland and Northern Cluster, PWC POLSKA
Marta Krukowska, HR Director, EMPIK GROUP
Agnieszka Gugała-Tywonek, Dyrektor Personalny, KOMEX

}

9:45

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

9:55

Rola HR w czasach pandemii: jak zapewnić bezpieczeństwo biznesu, case study Rossmann

 • Bezpieczeństwo pracowników i firmy
 • Motywacja w trudnych dla nas wszystkich czasach
 • Praca zdalna – efekty ale i wyzwania

Paneliści:
Ilona Perużyńska-Zych, Dyrektor Działu Personalnego, ROSSMANN SDP
Maja Kwiatkowska, Kierownik Działu ds. Rozwoju Pracowników Centrali oraz Logistyki, ROSSMANN SDP

}

10:15

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

10:20

WSPÓŁPRACA HR Z BIZNESEM W SYTUACJI PANDEMII JESZCZE WAŻNIEJSZA

Case study: VEOLIA TERM

  • Bezpieczeństwo, ciągłość działania, monitoring sytuacji i reagowanie
  • Efekty i kluczowe wnioski

Magdalena Bezulska, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu, VEOLIA TERM  

}

10:40

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

10:45

Motywowanie pracowników podczas nieoczekiwanej i przedłużającej się pracy zdalnej    

Case study: przestawienia pracy lekarzy z konsultacji stacjonarnych na teleporady

  • Fakty i mity pracy zdalnej
  • Narzędzia dostępne na rynku i ich skuteczność

Alina Smolarek, HR Director, ENEL-MED

}

11:05

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

11:10

Przerwa

}

11:20

Jak będziemy motywować i zatrzymać pracownika w świecie po koronawirusie – dyskusja panelowa

  • Koronawirus „przemodelował wartości” – co będzie w cenie?
  • Które motywatory przestaną działać?
  • Co możemy dać pracownikowi, żeby czuł się bezpiecznie i chciał u nas zostać?
  • Które branże/zawody będą narażone na największe straty i jak się przed nimi obronić?

Paneliści:
Marta Kapała, General Manager Human Resources, PERFORM CONTENT POLAND
Katarzyna Kosel, Dyrektor Pionu Personalnego, Członek Zarządu, MAKRO CASH AND CARRY POLSKA
Ewa Gołębiewska-Krzyżan, VP Human Resources, CAPGEMINI POLAND

}

11:50

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

12:00

Kluczowe kompetencje HR, czyli czego musimy się nauczyć, aby zapewnić firmie rozwój i bezpieczeństwo – dyskusja panelowa  

  • Umiejętność zarzadzania zmianą 
  • Umiejętność predykcji zmian na rynku i zabezpieczenia biznesu
  • Umiejętność przygotowania firmy na zmiany ekonomiczne, demograficzne i zarządzania mixem pokoleniowym 

Paneliści:
Joanna Walczak, Head of HR, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Bogumiła Witan, Senior People Business Partner/ HR Director., UPC
Katarzyna Kosel, Dyrektor Pionu Personalnego, Członek Zarządu, MAKRO CASH AND CARRY POLSKA

}

12:30

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

12:40

 Jak zadbać o ludzi w procesie pandemii – uprzedzić obawy, uniknąć spadku motywacji i odejść

  • Co zrobić żeby utrzymać poczucie celu i zapobiec niepewności?
  • Jak komunikować pracownikom trudną sytuację finansową i związane z nią decyzje?
  • Co oznacza zadbanie o pracownika w czasie pandemii?
   Monika Kielak-Łokietek, Country HR Manager Poland, Bulgaria, Slovenia, SHELL POLSKA
}

13:10

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

13:15

Przerwa na lunch

TRANSFORMACJA HR  

}

13:45

TRANSFORMACJA OD WEWNĄTRZ CZYLI JAKI DZISIAJ MUSI SIĘ ZMIENIĆ DYREKTOR HR, ABY PROWADZIĆ BIZNES

  • Jakich kompetencji brakuje w działach HR
  • Czy Dyrektorzy HR zdali egazmin w czasie pandemii? 
  • Jakie cechy okazały się najważniejsze?

Tina Sobocińska, Human Capital Director Poland and Northern Cluster, PWC POLSKA

}

14:05

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

14:10

Zmieniająca się rola HR w organizacji, HR jako „driver” transformacji

Tomasz Krzak, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, Członek Zarządu, ADAMED PHARMA

}

14:30

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

14:35

HR a zwinność – co to znaczy w dzisiejszym świecie

 • Rola HR i priorytety w zmieniającej się organizacji
 • „Bionic, digital, hybrid, agile”– modne hasła, czy atrybuty organizacje przyszłości
 • Transformacja kulturowa – jak przemodelować DNA firmy

Aleksandra Paszkiewicz, Członek Zarządu ds. HR, NATIONALE NEDERLANDEN

}

14:55

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

15:00

Przerwa

}

15:15

Jakich kompetencji brakuje w organizacjach i jak HR ma je rozwijać wraz z biznesem

Anna Daszczyńska, HR Director, PEPSICO
Patrycja Uszycka, HRBP Commercial, PEPSICO

}

15:35

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

15:40

RYNEK PRACODAWCY? JAK ZMIENI SIĘ RYNEK PO PANDEMI

• Zmiany na rynku pracy po pandemii
• Kogo i jak będziemy rekrutować
• Praca zdalna – czy stanie się powszechnym trybem pracy po pandemii?

Elżbieta Pawluczuk, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, SUPER-PHARM

}

16:00

ONLINE CHAT: SESJA q&a

}

16:05

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Organizator:

Jesteśmy profesjonalnym organizatorem szkoleń, warsztatów, konferencji, targów i eventów. Tworzymy wydarzenia, by inspirować kluczowych managerów i profesjonalistów do realizacji śmiałych inicjatyw i projektów biznesowych, zmieniających rzeczywistość. Pomagamy rozwijać relacje B2B.