PROGRAM FORUM

Aby wyświetlić szczegółowy program sesji – kliknij jej nazwę

1 dzień Forum, 5 marca 2024 r.

Schemat forum

1 DZIEŃ, 5 marca 2024r.

SESJA PLENARNA #1:

Rynek pracy i pozyskiwanie pracownika a koszty wynagrodzeń

Warsztaty – PROBLEM SOLVING ZONE
PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

WYZWANIE #1

Jak docierać do kandydatów i tworzyć atrakcyjną ofertę pracy

WYZWANIE #2

Jak budować motywację i zaangażowanie pracownika

WYZWANIE #3

Rozmawiać o wynagrodzeniach i nimi zarządzać
NETWORKING I KOKTAJL

2 DZIEŃ, 6 marca 2024r.

SESJA PLENARNA #2:

Efektywność organizacji a zmiany modelu pracy ORAZ nowE technologiE

PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

WYZWANIE #4

Jak zadbać o pracownika i zatrzymać go w organizacji

WYZWANIE #5

Jak zapewnić organizacji potrzebne kompetencje

WYZWANIE #6

Jak korzystać z Danych HR, AI i Nowoczesnych Technologii