Nowości w agendzie konferencji, dowiedz się więcej!

O zarządzaniu presją płacową, systemami wynagrodzeń i motywacyjnymi, o doskonaleniu kultury organizacyjnej oraz współpracy HR z liderami dowiesz się podczas wystąpienia eksperta z firmy MAKRO CASH & CARRY

Jak utrzymać wysoki wskaźnik retencji w czasach wysokiej inflacji i niskiego bezrobocia


Katarzyna Kosel, People & Culture Director, MAKRO CASH & CARRY

  • zarządzanie presją płacową, systemami wynagrodzeń i motywacyjnymi
  • doskonalenie kultury organizacyjnej
  • współpraca HR z liderami – co aktualnie jest najważniejsze

Zobacz inne aktualności!